S.C. ENDURO S.R.L. cu sediul in Rm.Valcea,Calea Bucuresti 37, inregistrata la Registrul Comertului din Rm.Valcea sub numarul J38/732/1992, cod fiscal RO 5446340, IBAN RO44RZBR00000600025049xx, Raiffaisenbank, tel. 0372/738689, in calitate de operator si imputernicit, avand responsabil cu protectia datelor – Capatana Laurentiu, tel. 0726/681007 prelucreaza date cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de reclama, marketing, publicitate, statistici, servicii de asigurare si reasigurare, comunicatii electronice, vanzare.

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru www.endurovl.ro reprezintă pentru noi un aspect important. De aceea, vă informăm în continuare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este S.C.ENDURO SRL. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ENDURO SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății ENDURO SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

 

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.endurovl.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi ENDURO SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

 

ENDURO SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, precum : Porsche Romania SRL, Porsche Leasing România IFN SA,  Porsche Bank România SA, Porsche Broker de Asigurare SRL , Porsche Mobility SRL, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala România, Groupama Asigurări SA, Allianz Țiriac Asigurări SA, Omniasig Vienna Insurance Group SA, Generali Romania Asigurare si Reasigurare SA, Uniqa Asigurări SA, Asigurarea Româneasca Asirom Vienna Insurance Group SA,  City Insurance SA, Euroins România Asigurare Reasigurare SA, Leaseplan Romania SRL, ALD Automotive SRL, ARVAL Romania SRL, Motoractive IFN SA, BT Operational Leasing SA, Unicredit Leasing Corporation IFN SA, Raiffeisen Leasing IFN SA, Impuls Leasing Romania IFN SA, BRD Sogelease IFN SA, IDEA Leasing IFN SA.

Toţi partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate si prelucrate pe durata desfasurarii activitatii societatii.

Conform Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aveti garantat dreptul de a solicita operatorului, informatii în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a va opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează date cu caracter personal, categoria acestora, scopul, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi prelucrate datele care o privesc şi drept de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii, in situatia in care se contesta exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala iar persoana vizata se opune stergerii, solicitand restrictionarea utilizarii datelor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scop de prelucrare, iar persoanei vizate i se solicita pentru aparea unui drept in instanta; s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ. Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii, daca privesc marketingul direct.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu se aplică în cazul în care decizia:

  1. a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;
  2. b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  3. c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

Mai multe informatii despre Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) regasiti aici. 

Descarca Formular de Acord.

Dupa completare si semnare, Acordul de consimtamant il puteti depune la sediul nostru sau trimite catre protectiadatelor@endurovl.ro